ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

asf eis ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ...

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23/03/2017

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μετά την αντίδραση και τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας στην τελική διατύπωση του από 15/03/2017 ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης, σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του Ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις" εντάχθηκε το άρθρο 96 όπου διατηρήθηκε η εργοδοτική εισφορά όπως προβλέπονταν για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Αποφεύχθηκε μια σοβαρή επιβάρυνση (από 300 – 400 € ετησίως) αν αποδίδονταν η συνολική εισφορά 4% από τους εργαζόμενους.

Άρθρο 96

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών,
όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους
μισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ
Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών
και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων,
ορίζεται σε ποσοστό 4%,υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων
αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς
απασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται
στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98.
Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992
ασφαλισμένων μισθωτών, εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις
των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας
του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των
ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά καταργείται.»

 

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΓΣΕΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...

Περισσότερα...

ANTI-COVID-19 - Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων...

Περισσότερα...

Δελτίο Τύπου ΓΣΕΕ - Δώρο Πάσχα 2020...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων