Επιστολή προς Διοικητή ΕΦΚΑ για Κατασκηνώσεις

efka Αίτημα υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος για τα παιδιά των ασφαλισμένων Ξενοδοχοϋπαλλήλων...

 

ΠΡΟΣ

ΕΦΚΑ
- Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Α. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

1. - Εκπρόσωπο Γ.Σ.Ε.Ε στο Δ.Σ. ΕΦΚΑ συν. Β. ΜΟΥΤΑΦΗ
2. - Γενική Διεύθυνση Ασφ. Υπηρεσιών
3. - Διεύθυνση παροχών
4. - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΟΕΕ-ΥΤΕ

 

Κύριε Διοικητά

Έχοντας υπόψη

1.- Το άρθρο 38Α του Καταστατικού του τ. ΤΑΞΥ.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1276/82 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2556/97.
3.- Το από 30.05.2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα: Θερινές κατασκηνώσεις παιδιών των ασφαλισμένων του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων».
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 4 § 2 του Ν.3655/08 όπου αναφέρεται ότι συνιστάται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.
5.- Τις διατάξεις του Ν.4075/2012, άρθρο 3, ΦΕΚ 89 τεύχος Α'.
6.- Την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας προς το ΙΚΑ από 15.05.2012, με θέμα «Συγχώνευση του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7.- Τις διατάξεις του Ν.4144/2013 καθώς και την 63 Εγκύκλιο ΙΚΑ (αριθ. Πρωτ. Ε20/3) σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων.

Επειδή ως γνωστόν περιήλθαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι πόροι και η περιουσία του Ειδικού Λογαριασμού και επειδή από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι παρά την συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ οι ασφαλισμένοι και τα μέλη των οικογενειών τους Ξενοδοχοϋπάλληλοι, συνεχίζουν να διέπονται από την νομοθεσία του Ειδικού Λογαριασμού ως προς τις παροχές σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) και επειδή ήδη αποδίδεται στο ΙΚΑ εισφορά 20€ ετησίως για κάθε εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

Σας ζητούμε να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος για τα παιδιά των ασφαλισμένων Ξενοδοχοϋπαλλήλων για το έτος 2017 και με απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου να καλυφθεί το κόστος από τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε, ευχαριστούμε,

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΓΣΕΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...

Περισσότερα...

ANTI-COVID-19 - Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων...

Περισσότερα...

Δελτίο Τύπου ΓΣΕΕ - Δώρο Πάσχα 2020...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περισσότερα...

 Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων