ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ypurgeiotourismoyΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...

 

 

  1. Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων μετά την εκδίκαση και των ενστάσεων και θα ακολουθήσει η δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, θα επικυρωθεί από τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στις εκπαιδευτικές δομές. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προθεσμία 4 ημερών από την δημοσίευση για να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το καταθέσουν στις κατά τόπους εκπαιδευτικές δομές.
  2. Παραθέτουμε την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.                                                                        Χρειάζεται παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Υπουργείου για την ακριβή ημερομηνία ανάρτησης του ειδικού εντύπου "Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση", διότι η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: pdf1

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2019...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων