ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ypurgeiotourismoyΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...

 

 

  1. Ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων μετά την εκδίκαση και των ενστάσεων και θα ακολουθήσει η δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, θα επικυρωθεί από τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στις εκπαιδευτικές δομές. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προθεσμία 4 ημερών από την δημοσίευση για να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να το καταθέσουν στις κατά τόπους εκπαιδευτικές δομές.
  2. Παραθέτουμε την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.                                                                        Χρειάζεται παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Υπουργείου για την ακριβή ημερομηνία ανάρτησης του ειδικού εντύπου "Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση", διότι η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: pdf1

Επικαιρότητα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ...

Περισσότερα...

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018...

Περισσότερα...

Δήλωση ΓΣΕΕ για την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατωτάτου μισθού από το Υπουργείο Εργασίας...

Περισσότερα...

ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Περισσότερα...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων