ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

epeigonΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΕΞΑΙΤΕΡΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 24/07/2020 Ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας μας για την Μετεκπαίδευση, σας ζητούμε οι προτάσεις – ενέργειες σας, ανά περιοχή, να γίνουν άμεσα προκειμένου για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος Μετεκπαίδευσης.