ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ

πιδομα αδειασΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30/12/2020

ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από σχετικό ερώτημα μας στο Υπουργείο Εργασίας αναφορικά για το αν οι εποχικά εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα άδειας και άδεια από τον εργοδότη η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

.... «Ενόψει των ανωτέρω νομικών και νομολογιακών δεδομένων, καθίσταται εμφανές ότι οι εργαζόμενοι που τελούν σε αναστολή της εργασιακής τους σχέσης είτε λόγω απαγόρευσης λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, με εντολή δημόσιας αρχές, είτε επειδή οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν προβεί σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή συνόλου των εργαζομένων τους, προκειμένου να προσαρμόσουν τις λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται, εξακολουθούν να δικαιούνται άδεια και επίδομα αδείας καθώς ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα συγκεκριμένα δικαιώματα».

- Επιπλέον για τους εποχικά εργαζόμενους δεν ισχύει η μεταφορά του επιδόματος αδείας το νέο ημερολογιακό έτος αφού υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου υπ΄αρι 97/09
........... «Η αποζημίωση αδείας καθώς και το επίδομα αδείας θα πρέπει σύμφωνα και με την υπ΄αρι 97/09 απόφαση του Αρείου Πάγου, να λαμβάνονται από τον εργαζόμενο κατά το χρόνο της λύσης της εργασίας, που αποτελεί και τη δήλη ημέρα πληρωμής».

Εύλογο είναι ότι το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να έχει χορηγηθεί η νομίμως προβλεπόμενη άδεια.

- Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο από το υπουργείο εργασίας pdf1