Αίτηση Επαναπρόσληψης

κατάλογοςΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ....

 συναδέλφισσες -οι,
Σας παραθέτουμε δείγμα αίτησης επαναπρόσληψης, για διευκόλυνση σας και υπενθύμιση ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30-1-2021. επικοινωνήστε με τα σωματεία σας ΑΜΕΣΑ.


ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ
του/της.........
κατοίκου.....
ειδικότητα ......
Τ.Κ
Τηλ.

ΠΡΟΣ
Την Ξενοδοχειακή Επιχείρηση με την επωνυμία.......... .................................
και έδρα....................................
ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1346/83 και τις εκάστοτε μέχρι και σήμερα συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν τον τρόπο απασχόλησης ως και τους μισθούς του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού που εργάζεται σε ξενοδοχεία εξοχών, λουτροπόλεων και κέντρων παραθερισμού γενικά ,δηλώνω ότι εργάστηκα κατά την περσινή περίοδο στην ξενοδοχειακή σας επιχείρηση ................................................ με την ειδικότητα ................................. και επιθυμώ να εργαστώ κατά την προσεχή θερινή περίοδο εκεί, προσφέροντας από αυτή τη στιγμή τις υπηρεσίες μου

τόπος................ ο/η δηλ......

για το σωματείο.........