Δελτίο Τύπου για ΣΣΕ Ζαχαρωδών

sseΑποτυχία διαπραγματεύσεων για νέα ΚΣΣΕ των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων...

 

 

Δελτίο Τύπου
13/02/2013

 

 

Θέμα: Αποτυχία διαπραγματεύσεων για νέα ΚΣΣΕ των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων Ζαχαρωδών Προϊόντων.

 

Παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να εξευρεθεί συμφωνία και υπογραφή νέας Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις Ζαχαρωδών Προϊόντων μετά την πρόωρη καταγγελία της από τους εργοδότες από 13/11/2012 δυστυχώς μείναμε με την ..εκπεφρασμένη βούληση υπογραφής εκ μέρους τους αφού έθεσαν ως προϋπόθεση της τελευταίας στιγμής μειώσεις 25% (15% στους Βασικούς και το Επίδομα Γάμου κάτι που απερρίφθη από την πλευρά μας).
Θεωρούμε ότι η διάψευση των προσδοκιών που καλλιέργησαν οι εργοδότες αδικεί κατάφωρα ειδικευμένους βιομηχανικούς εργάτες και εκτρέπει σε αθέμιτο ανταγωνισμό τις επιχειρήσεις ανάλογα με την βιαιότητα μεταχείρισης του μισθολογικού κόστους από τον καθένα.
Πλέον επέρχονται οι συνέπειες της μετενέργειας στις αποδοχές των εργαζομένων όμως δεν θα παύσουμε τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις για εξεύρεση συμφωνίας.