Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για Εποχικό Επίδομα Ανεργίας

oaedΟ ΟΑΕΔ έχει εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο για τους όρους επιδότησης των εποχικά ανέργων......

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες-οι,

Ο ΟΑΕΔ έχει εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο για τους όρους επιδότησης των εποχικά ανέργων όπως τροποποιήθηκε ο νόμος 1545/85 άρθρο 6 με την προσθήκη της παραγράφου 9 (ΦΕΚ Α΄/1.11.2013) όπου εντάσσει υποχρεωτικά σε επιδότηση 3 μηνών και 5 ημερών όσους απασχολήθηκαν από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, ενώ δίνει τη δυνατότητα επιλογής με αμετάκλητη δήλωση του Ν.1599/86 της παραπάνω επιδότησης και σε όσους απασχολήθηκαν από 150 έως 200 ημέρες εργασίας-ασφάλισης.
Είναι προφανές ότι όσων έληξε η φετινή απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις από 31/8 και μετά μπορούν πλέον να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ για την αίτηση με το νέο καθεστώς, ενώ όσοι είχαν ήδη προσέλθει και έλαβαν απορριπτική απάντηση οι αιτήσεις τους θα επανεξεταστούν.
Σας ζητούμε να ενημερώσετε άμεσα όλους τους συναδέλφους.