Δ.Τ. ΠΟΕΕΤ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΣΕ ΒΙΟΜ. - ΒΙΟΤ. ΕΠΙΧ. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

sse copy copyΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΣΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30/10/2020

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΣΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στις 21/10/2020 η διοίκηση της Ομοσπονδίας μας υπέγραψε με τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις (ΕΒΒΖΕ & ΣΕΒ) την νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση που αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο.

Προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους και η ΚΣΣΕ ισχύει από 01/10/2020 και λήγει 31/12/2021.

Η εν λόγω σύμβαση κατατέθηκε ήδη στο Υπουργείο Εργασίας, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουμε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να κηρυχθεί η ΚΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτική και να μην έχει την τύχη αυτής του Επισιτισμού.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας μας συνεχίζει την προσπάθεια για ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στους κλάδους που έχουμε την ευθύνη.

ΣΣΕ pdf1