Ενημέρωση Σωματείων - Μελών για Εφάπαξ

efap Εκτιμώντας ότι μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια και τη τύχη του εφάπαξ Ξενοδοχοϋπαλλήλων...

 

 

Προς

Όλες τις Οργανώσεις – Μέλη της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ

 

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΠΑΞ

 

Συναδέλφισσες – οι,

Εκτιμώντας ότι μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια και τη τύχη του εφάπαξ ξενοδοχοϋπαλλήλων και για την αποφυγή σύγχυσης αλλά και παρερμηνειών από τις δημόσιες τοποθετήσεις είτε συναδέλφων είτε εκ' μέρους του Υπουργείου Εργασίας σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

Με δεδομένο τον Ν.4387/2016 και τις Υπουργικές Αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Πετρόπουλου θεωρούμε ότι είναι κοινή η πεποίθηση όλων για τις συνέπειες.

Η Κυβέρνηση νομοθέτησε για να οδηγήσει τις εισφορές, τα αποθεματικά και την περιουσία μας στο νέο υπερταμείο Επικουρικής Σύνταξης και Πρόνοιας χωρίς μελέτες και δημόσια διαβούλευση, ενοποιώντας ελλειμματικά και μη ελλειμματικά ταμεία χωρίς οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Εξ αυτού του λόγου είναι απολύτως λογικές οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις ότι πολύ σύντομα οι περικοπές των εφάπαξ παροχών θα λάβουν τη συχνότητα περικοπών της επικουρικής σύνταξης που τείνει να μηδενιστεί ως παροχή αφού δεν διαθέτει την όποια σχετική εγγύηση του κράτους απολαμβάνει η κύρια σύνταξη.

Κάτω από αυτή την οπτική υπάρχουν φωνές είτε συναδέλφων, είτε νομικών που συμβουλεύουν να προβούμε σε κινήσεις, πριν ολοκληρωθεί ως τετελεσμένο γεγονός η αρπαγή των εισφορών και της περιουσίας μας, στην κατεύθυνση διερεύνησης της όποιας πιθανότητας έχει απομείνει για τη μετατροπή του Τομέα μας σε Ν.Π.Ι.Δ σε μια απόπειρα ουσιαστικά επανασύστασης του τ. ΤΑΞΥ.

Ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας τοποθετήθηκε δημοσίως (στη Βουλή και σε ΜΜΕ) ότι είναι σε σχετικό διάλογο με την Ομοσπονδία αλλά υπάρχει απόσταση από την αλήθεια. Σε συνάντηση μας στο Υπουργείο ο ίδιος ζήτησε να προηγηθεί αίτηση και να τη θέσει υπόψη των θεσμών και αν του επιτρέψουν θα νομοθετήσει.

Στην πράξη ακόμη και αν δεν λάβει κανείς υπόψη την κοινή λογική που λέει ότι δεν θα επιτρέψουν σε ταμεία με περιουσία να εξαιρεθούν αφού θα απομείνουν μόνον με τα ελλειμματικά, ήδη δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι θεσμοί τάσσονται κατά της όποιας εξαίρεσης.

Επιπλέον όσο η καταβολή των εισφορών δεν θα διαθέτει υποχρεωτικό χαρακτήρα το όλο εγχείρημα θα είναι θνησιγενές.

Εξάλλου δεν γνωρίζουμε τι θα νομοθετήσει ο Υπουργός ακόμη και αν του επιτρέψουν ..οι θεσμοί, αν δηλαδή θα αποδοθούν τα αποθεματικά και η ακίνητη περιουσία στα υπό δημιουργία επαγγελματικά ταμεία.

Τέλος είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι με βάση τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΠΙΤ (Ν.3655/2008) τροποποιήθηκε ο Ν.3029/2002 άρθρο 6, παρ.20 και ορίζεται στο άρθρο 138 παρ. 8 ότι "Οι αυτοτελείς κλάδοι ή Τομείς Πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα, για τα οποία καταβάλλονται εισφορές μόνο από τους εργαζόμενους (στην περίπτωση μας οι παλαιοί εργαζόμενοι έχουν μεικτή εισφορά 2 + 2% από τους εργοδότες) δύνανται να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, μετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ταμείου". Στην πράξη απαιτείται νομοθετική επίλυση και του παραπάνω ζητήματος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μετατροπών.

Καταληκτικά όσο ο Υπουργός μοιράζει ανέξοδες υποσχέσεις, ο Υφυπουργός Πετρόπουλος το μόνο που υπόσχεται αόριστα είναι ενδεχόμενη παράταση (πέραν της 13ης/05/2016) στο δικαίωμα λήψης του εφάπαξ με 20ετία και η Διοίκηση της Ομοσπονδίας διαθέτει περιορισμένη νομιμοποίηση για την αποστολή και μόνον διερευνητικού αιτήματος ώστε ο Υπουργός να συζητήσει με τους θεσμούς και εφόσον θα έχει θετική κατάληξη και θα μπορεί να ξεκαθαρίσει και τους όρους μετατροπής όσων Ταμείων το ζητήσουν τότε είναι προφανές ότι θα απαιτείται σύγκλιση εκτάκτου Συνεδρίου (πριν την 31/12/2016) για να συζητηθεί εκτενώς το θέμα και να υπάρξει σχετική απόφαση.

Πέραν αυτού δεν διαθέτουμε άλλη εξουσιοδότηση για οτιδήποτε και επειδή δεν επιθυμούμε να αφήσουμε αναπάντητη τη σπέκουλα ορισμένων ότι η Ομοσπονδία δεν ενεργεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, σας ζητούμε να συγκαλέσετε τα Διοικητικά σας Συμβούλια εντός 7 ημερών και να τοποθετηθείτε επί του θέματος. Αν οι απαντήσεις σας κινηθούν πλειοψηφικά προς την κατεύθυνση αποστολής διερευνητικού αιτήματος προς το Υπουργείο τότε και μόνο τότε θα αποστείλουμε σχετική επιστολή.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί η έγκριση αναλογιστικών μελετών για όλους τους τομείς του ΤΑΠΙΤ από παλαιότερο αίτημα που θέσαμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο, μελέτες που είναι απαραίτητες για να υποβληθεί ενδεχόμενο αίτημα μετατροπής ενός Ταμείου.

Τέλος όπως γνωρίζετε με ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης έχουμε αναθέσει σε κορυφαίο νομικό την σύνταξη προσφυγής στο ΣτΕ.

Υπολογισμός Μισθού

Επικαιρότητα

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Περισσότερα...

Εργατική Πρωτομαγιά 2021..

Περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Περισσότερα...

ΓΣΕΕ - ΑΠΟΦΑΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ...

Περισσότερα...

Καταγγελίες Εργαζομένων